Yikwanak Kole

Yikwanak, Yikwanak Kole

Kendage man tonak, mbuluk paga nen ti Yikwanak aret. Ye ap nde ap apit inenu ti aret, eogo? Togop kwe, kendage egu  Yikwanak Kole ti a’nduk togon aret, awo kebe mbuuluk kegak kwe, ap endage August Towolom nen o Kampung Rawa, Post Tujuh taun 1984 paga tonegerak nogo aberak aret wonage me, yokogo.

At Upacara Bendera eriyak yabu mamunggak nen piket wogoregwarak me, nde kat mendek Seragam SMA pinjam erogo wogoregindak nogo. Upacara “pengibaran bendera” eke logonet yiregerak. Upacara ebe Hari Senin paga eregutak nogo, Epinuk hari Rabu paga mbok yum ebe wonok kat wonage me wage nagagerik, “Yikwanak Kole yum nogo wonok wagi o,” yo’keregerak nogo abeken a?.

Wula mbo’bak. Kogur akem o, bak!. Kendage ambe tonggak wogogurak kwe, ye wone nde wone arit nage wage mukok tonit wogogu-wogogu, ninambe andi age, niniki apit age arit wage mbake, “ah, ebe yundu yukwak me, endage alom paga aret pii nawok” yinuk “Wula Yikwanak !”yokogorak mendek, kat nen ari logonet, “ap Newe Towolom ti nen nendage egu “Kole” imbirak nambenogo panegerak”, yege mbaken niniki kombinuk, “eber aret yege kogo”, yinuk kendaget ti tonak kin eko. Kendage ebe “Yikwanak Kole”.

Kebe  kagalo Yikwagwe mendek, eogo? Awe Tari Pura mendek, eogo? Kagalo ebe o wim paga kwe, oreluk Nggelenir imbirak ki’me wim banak kagak agi Tari Pura nen wogogwa-wogogwa kuben-kuben o, ap Walak mengga’nom yindi wogogwarak nogo. Kagalo Yikwagwe ti ap wogorugwarak mbo pinuk, inombagaluk anggup-abok mukok, ya kagun nda kagun wogogwa-wogogwa, inenggin min man, iniyok tigim-togum, o keya-keya kogobanak wonogwe me unggwi wogogwa nogo.

Inombagaluk Yikwagwe kat kogoba ewe waganak nogo, agawe logwe inom, kuben-kuben yindi wogwe nogogwa, kagalo kuben oreluk imbirak ponok.

Ap muguret waga o, konome yugu iname mban wonogwe lek, ap iniyok mukok nogwe menggarak, ti Lani One paga endage “Laungga mugurok”, togop aret me, kagalo Yikwagwe endage ti aret nogo ra?

Ti kole pogo. Ala mbakegerak aret wagagerak, kagalo ti. Ebe ti paga aret kewe Towolom ti nen, Kwe Yikwagwe eyak yi “Yikwanak Kole o”, yinuk tonggabegerak ti kenu logot, wula.

Nde kat kanggok a’nuk, ap nen komologwe nen, kendage ya tonggak wagarak, kat kinom ya tonggolagak wagan-wagan wagan, kenggi-kiyok tayik-tayok aga ti. Kiniki yundu yege ti. Erep paga kagalo ogonda paga unggwi wagan ti. Yikwakan wo.

Nde Kendage WPYUI.com Nanggop Kagan?

Nde kendage egu paga ti yokirirak kenok WPYUI.com aret yokirirak mbako. Alom kar ye taun nde taun erit wogwe nigak, ninggi-nanggi kwi’na’nuk nano eke agarik mbakota mendek, kenggi kibik-kabak, kur tibik-tebek, kakom kwi’ndik-kwi’ndak epinuk, WordPress eke, Yahoo! mendek CSS inom, Javascript inom pekanet unggwage erit nage kego monggorak, wula.

Kiyagwe pekeya wogotak mendek kenggi nggibininuk lagangge-wurage, kakom tanep kagak, erom obu kagak, kaganiyo inom nengge lek mban, erit wage kegak ye taun nde taun epinuk, Tema WordPress endage WPYUI ti yinabi waga’ndak kogwe nogorik, enege yi ebe YIkwanak Kole WPYUI.com tonggabirak agarak kenok yogo.

Ti’nuk Ambe “WordPress.com Blogger” ti Ta?

Ebe kat mban aret aga. Taun 1999 paga, wone ari mbakigin, ap molo nen, “Kat nano wuge wone yegendak ti kin erogo  purak paga?” yokogwe mbaregwa, kiniki pipak aberulik perak togon aret, “An Internet wugwe o,” yeregin nogo.

Ti yege mbaregin, ar ap kin wokabegerak worak ebe nen onggo yokege logonet,

“Wula, internet ti ap endage yegendak kwe, ninawe wurik pogom, ninanebeno pogom, nineyabu pena pogom, ti endage ‘domain’ yogwe menggarak o. Nde domain ti kumbinuk keonk hosting eriyak o, hosting epinuk kenok, internet ebe ti aret. Ti epinuk kenok ye wone nde wone yikit mbake’ndak ti kone mendake logorak ndak aret o,”

yokerege nogo

Ti yokege nagagirik, taun 1999 tur Detember paga aret, kar WordPress.com ti eke kenu agage nogo. Ti kenu age nagagindik, kunik-kunik erit wage kegak yogondak taun 2018 age yobok tur Detember mban ari wogo ti, kiniki pipak abero nda.

Egu iniki lek agak worak agak me, kobak ago kegak eru kwak me.

Ye ap nde ap Papua mendek peginet nak ndak, it WordPress.com kat eke nda’ndak ekwe awo lek aret agarik. Kat kalik kiyok pege’ndak aret age ti me, kendage ebe “Papua WordPress.com Blogger” aburak tonagarak ti kagan a?

Lek mbaken?

Kiniki aninnggi kenok, an tati-buti yinabi wora, puk!

Blog-blog kogona yi ta nen ekerak? Inendage yo’niru

 1. www.papuamart.com
 2. www.papuamall.com
 3. www.baliemarabica.com
 4. www.yikwanak.cm
 5. www.kisah.us
 6. www.tiket.pw
 7. www.terbangmurah.com
 8. www.8plus1.org
 9. www.papua.church
 10. www.wpyui.com
 11. www.papua.coffee
 12. www.kopipapua.biz
 13. www.kopi-papua.com
 14. www.kakaopapua.com
 15. www.papua.pw
 16. www.pas.coffee
 17. www.papua.news
 18. www.papua.ws
 19. www.organicrabica.coffee
 20. www.coffea.biz
 21. www.arabika.biz

Mbanit nage negak, nage negak alaman yi yubuk-yabak norak kenok, nomor 21 kat kogoba Mantak Chia nen mamunggegerak nogo mukok, angka 21 ti page aret pogo. Ebe ratus-ratus aret nenu kwe, wone maluk age kero, ti kole aret pogo.

Alom ti page kendage “Melanesia WordPress.com Blogger” yirak kenok ndak aret ti kagen a?

Egu Kendage “PAS.Coffee” yegarak ta?

Kendage tonarit wage time aburak kwaaaa ari kagak tonarit wage lek. E’narit wage mukok, wula Yikwanak kaonak o.

Kat kambeme, kinikime, kayiwak me, kayuma, ka-kopor enona, kanowak enegen na pir inom, nano mendek agarik mbakotak mendek “Pas aret, kopi nogo agarik”, mban ari kenok, kendage Kopi Pas tonaga ti.

PAS ti ebe “Papua Arabica Specialty” kendage kuwagaluk erogo “PAS” eko ti. PAS awe yaral o Arfak mendek iname, Ayamaru mendek iname Bomberai, Domberai yogwe menggam time kole nen nagage-nagage kogu Ap Nggoilala porom menggarak Samarai yogwe menggam kole kunik. It inakopi yarak mbanak, erak aret wonok nage-wage kegorak.

It Koperasi BaliemArabica.com nen yabu inengge erirak nduk wokirugwarak taun 2013 paga kole nen egu paga wage kegak, kopi Kapal Api inom, Coffee Mix inom, Kopi ABC inom kinikilom, ebinuk kogoluk wonagagi’ndak nogo nanggop agage? Wula!

Yogondak ap inambik nonggwe inok, inoba lili aret mage yoranet nage kegorak. Yoranuk, “Ebe norak kwak yi o,” yinuk, ye ap nde ap, ye kwe nde kwe, ye enege nde enege ya yoragak erit nege kegorak me, kendage aburak wura wage ti, wagano aret.

 Egu Paga Nanggop Kogop?

Togop yokirit wage mbaki, karuk konenit wagan-wagan, kat mbake’ndak ambe aret yinabu wagan nogo. Kiniki aberak?

“Nebe ap mba’nuk yege’ndak kwe, an nebe ap kwe kambak inoguma panggok nege minggirak o, ninom kunik it it kwak o. Kinenuk monggotk ninom kunik lek aret o. Wage negak ye taun nde taun aret eki ti. Nendage ebe Wiwa, Wonabela, Ap Lani mendek”,

yegen nogo ra. Ti ari mbaken, an nit nen onggo yogwe logonet, 

Kendage Wiwa lek ata Wewonggen, worer, anenggale lek, kebe inom,  kiniki inom, kambe inom mbuk lonak, togop aret nege logor. Nege logonet, enege tawe kenok, ap inanggok kenok, mbulogwe kenok, ome ap kenok, nggiya mendek kenok, ya’ndu abura o wukwe menggarak kenok, iname wonogwe kenok apit aret kali’nggin kale’nggen yorage, koni-kone yorage erit nege logor o,

yokogo nogo ra. Yokogwe mbako, kone lek, kenetenggen lee yigin epinuk, kur wanduk mban kenggi kamik paga imbirak-imbirak pii wage nagandik, kena wanduk eken nogo ra, kiniki aberak a?

Ap kebe Yikwanak Kole aret me, wone obok yogo, Namboko kaonak! An Natikerei Yuleki Kogoyanak Yikwa nen eki.

Situs Anaknya Perempuan Yikwa